Towar rozdrobniony i zapakowany – słuszna odmowa zwrotu należności celnych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Towar rozdrobniony i zapakowany – słuszna odmowa zwrotu należności celnych

Prezes GUC na podstawie art. 138 § 1 kpa i art. 80 ustawy Prawo celne w zw. z § 2 rozporządzenia Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31.08.90 r. w sprawie trybu zwrotu należności celnych pobranych od towarów przywiezionych z zagranicy i zużytych przy wyrobie towarów wywiezionych w obrocie, utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Celnego w K. o odmowie zwrotu cła od towaru wywiezionego za granicę.[...]
7/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość