Znajdź artykuł

Towar można oddać do składu

Przedsiębiorca, który prowadzi skład podatkowy, może magazynować zarówno swoje wyroby, jak i te, które są własnością innych podmiotów. W praktyce występują dwa rodzaje składów podatkowych: produkcyjne, czyli takie, w których powstają dane produkty, oraz magazynowe, gdzie towary są tylko przechowywane. Skład podatkowy może więc być miejscem, w którym świadczy się usługę przechowywania produktów wyprodukowanych w innym[...]
10/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość