Tożsamość towaru w procedurze celnej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Tożsamość towaru w procedurze celnej

R.S. zgłosił w Urzędzie Celnym w T. do odprawy celnej w powrotnym wywozie materiały eksploatacyjne. Po dokonaniu rewizji celnej towaru funkcjonariusz celny odmówił dokonania odprawy w trybie art. 20 ust. 1 Prawa celnego z uwagi niemożliwość stwierdzenia tożsamości towaru i dokonał odprawy w trybie odprawy ostatecznej w wywozie.[...]
9/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość