To nie była bezczynność – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

To nie była bezczynność

Spółka w K. wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę na bezczynność organu celnego z związku z niewydaniem w terminie decyzji w przedmiocie zwrotu cła na podstawie art. 79 Prawa celnego. Spółka podała, że decyzją Dyrektora Urzędu Celnego w M. zostały jej wymierzone opłaty celne, a decyzja ta została utrzymana w mocy decyzją Prezesa Głównego Urzędu Ceł. Na powyższą decyzję spółka wniosła skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego i sprawa ta oczekiwała na termin rozprawy.[...]
7/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość