To już nie tylko sad – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

To już nie tylko sad

Wprowadzenie w życie Kodeksu celnego stworzy nie tylko nową sytuację prawną, lecz również spowoduje szereg praktycznych zmian w kontaktach osób fizycznych i podmiotów gospodarczych z administracją celną. Dlatego też osoby zajmujące się handlem zagranicznym lub jego obsługą powinny czas do 1 stycznia przyszłego roku poświęcić na uważne studiowanie pojawiających się aktów prawnych będących wykonaniem delegacji Kodeksu celnego, aby ustalić, w których aktach i w jaki sposób regulowane są interesujące ich kwestie. [...]
11/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość