Terroryzm i celnicy – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Terroryzm i celnicy

Wydarzenia w USA przykuły uwagę całego świata. Wkrótce, wszyscy zaczęli zastanawiać się jak i czy w ogóle można zwalczyć terroryzm, albo przynajmniej maksymalnie ograniczyć możliwość kolejnych aktów terroru. Konferencję prasową w tej sprawie zwołał także 14 września Prezes Głównego Urzędu Ceł. W konferencji wzięli udział : Piotr Pogorzelski - dyrektor Departamentu Środków taryfowych i Pozataryfowych GUC, Robert Ehrmann - dyrektor Centralnego Laboratorium Celnego oraz Krystyna Urbańska - Rzecznik Prasowy GUC. Licznie zebranych dziennikarzy prasy, radia i telewizji Prezes GUC poinformował, że „Polskie Służby Celne są w pełni przygotowane do wykrywania wszelkich substancji i przedmiotów mogących służyć do działań terrorystycznych”. Zapewnił, że funkcjonariusze celni zostali postawieni w stan gotowości i ostrzeżeni, aby zwracali szczególną uwagę na ewentualny przemyt przez granicę środków chemicznych i bakteriologicznych mogących zostać wykorzystanych przez terrorystów oraz oczywiście broni i amunicji. Szczególnie w portach lotniczych, gdzie znaczenie zwiększono zakres kontroli pasażerów i ich bagaży. [...]
10/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość