Znajdź artykuł

Terminy płatności

Dość szybko uczymy się jednej z powszechniejszych zasad prowadzenia interesów, mówiącej, że im szybciej otrzymamy pieniądze za nasz towar czy usługę, tym lepiej. Jedną z przesłanek nakazujących negocjowanie jak najkrótszych terminów płatności jest obawa przed niewypłacalnością klienta. Im więcej czasu upłynie od momentu dostawy towaru czy wykonania usługi, tym trudniej wyegzekwować należne pieniądze. Jeżeli jesteśmy odbiorcami towaru lub usługi, to staramy się o jak najdłuższy termin płatności. Takie podejście wynika z dość intuicyjnego przekonania, że im później zapłacimy, tym lepiej. Jak widać, „punkt widzenia zależy od punktu siedzenia" po tej lub drugiej stronie konkretnego ogniwa łańcucha dostaw. Niezależnie od tej „szczególnej teorii względności" akceptowanego terminu zapłaty, rynek weryfikuje ... [...]
10/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość