Znajdź artykuł

Termin zwrotu ceł antydumpingowych. Wyrok Trybunału z dn. 14.6.2012 r. w sprawie CIVAD SA przeciwko organom celnym Francji, C-533/10

Postępowanie przed sądem krajowym dotyczyło sporu pomiędzy Compagnie internationale pour la vente à distance (CIVAD) SA (międzynarodową kompanią sprzedaży na odległość, zwaną dalej „spółką CIVAD”) a Receveur des douanes de Roubaix (naczelnikiem urzędu celnego w Roubaix), Directeur régional des douanes et droits indirects de Lille (dyrektorem izby celnej w Lille) oraz Administration des douanes (głównym urzędem celnym) w przedmiocie wniosku o zwrot ceł antydumpingowych, które spółka CIVAD uiściła w sposób nienależny z tytułu przywozu bawełnianej bielizny pościelowej pochodzącej z Pakistanu. [...]
7/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość