Termin przedawnienia w postępowaniu zwrotu refundacji wywozowej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Termin przedawnienia w postępowaniu zwrotu refundacji wywozowej

Stan faktyczny w postępowaniu przed sądem krajowym przedstawia się jak następuje: W 1995 r. LAGRA Import Export GmbH (dalej jako „LAGRA”) zgłosiła do odprawy w urzędzie celnym 31 sztuk bydła przeznaczonego do wywozu do Turcji i wniosła o przyznanie z tego tytułu refundacji wywozowej. LAGRA poinformowała następnie pisemnie ten sam urząd celny, że jedna sztuka bydła padła przed opuszczeniem Wspólnoty Europejskiej, i wystąpiła o odpowiednią zmianę jej wniosku o wypłatę refundacji. Urząd celny nie uwzględnił tego pisma ani odpowiednich zapisów w egzemplarzu kontrolnym T5 i w swojej decyzji przyznał refundację wywozową w odniesieniu do wszystkich 31 sztuk bydła. Urząd zauważył następnie swój błąd. W decyzji korygującej zażądał on wówczas zwrotu refundacji wywozowej przyznanej w odniesieniu do zwierzęcia, które padło, w wysokości 1137,58 DEM. [...]
3/2009 str. 0

Kup aby przeczytać całość