Termin powrotnego wywozu – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Termin powrotnego wywozu

Postanowienia Układu Europejskiego nie tylko określają zasady wzajemnych stosunków gospodarczych, ale także regulują inne kwestie ważne dla procesu naszej integracji z Unią Europejską. Należy do nich zwłaszcza zbliżenie polskiego prawodawstwa. W świetle art. 68 Układu uznaje się, iż istotnym warunkiem wstępnym integracji gospodarczej Polski ze Wspólnotami jest zbliżenie istniejącego i przyszłego ustawodawstwa Polski do ustawodawstwa istniejącego we Wspólnotach. Polska podejmuje najlepsze starania w celu zapewnienia zgodności tych regulacji. W zakresie prawa celnego podstawowym przykładem jest Kodeks celny, który permanentnie ewoluuje w kierunku pełnej harmonizacji. Jednak wprowadzanie zmian, przybliżających polskie prawo celne do pierwowzoru, bez uwzględnienia specyfiki obu systemów prawnych i roli regulacji recypowanej do polskiego porządku prawnego może powodować konflikty interpretacyjne. Właśnie omówiona niżej regulacja pokazuje z jak niezwykle trudnym zadaniem mamy do czynienia. [...]
10/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość