Termin nie ogranicza uprawnień procesowych strony – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Termin nie ogranicza uprawnień procesowych strony

Dyrektor Urzędu Celnego uznał zgłoszenie celne tkaniny powlekanej, dokonane przez firmę „K." za nieprawidłowe i podwyższył kwotę długu celnego. W uzasadnieniu decyzji podniesiono, że zadeklarowana przez stronę cena tkaniny była zaniżona. Biegły po przeprowadzeniu analizy cen hurtowych na rynku polskim podobnych i identycznych tkanin pochodzących z Tajwanu podał, że aktualne minimalne wartości rynkowe dla tkaniny są wyższe [...]
3/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość