Termin na dostarczenie dowodów o prawidłowej realizacji procedury tranzytu po przyjęciu decyzji o pobraniu należności celnych przywozowych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Termin na dostarczenie dowodów o prawidłowej realizacji procedury tranzytu po przyjęciu decyzji o pobraniu należności celnych przywozowych

2 strony – 6600 zanków Postępowanie wyjściowe dotyczyło sporu pomiędzy spółką Gerlach & Co. mbH (dalej jako „Gerlach”) a Hauptzollamt Frankfurt/Oder (dalej jako „urząd celny”) odnośnie do pobrania należności celnych przywozowych. W 1990 r. na wniosek Gerlach, urząd celny objął procedurą tranzytu wspólnotowego dwie przesyłki żywych cieląt z Polski z przeznaczeniem do urzędu celnego w Barcelonie. Po otrzymaniu przez organy celne w La Jonquera i Barcelonie (Hiszpania) ostemplowanych pokwitowań, stwierdzających przedstawienie tych przesyłek w urzędzie celnym przeznaczenia, urząd celny potwierdził i zamknął procedurę tranzytu ... [...]
4/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość