Taryfa celna na rok 2006 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Taryfa celna na rok 2006

Jak co roku Komisja Europejska dokonała zmian w Nomenklaturze Scalonej, ustanowionej rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87. Zmiany te wynikają przede wszystkim z konieczności  uwzględnienia potrzeb statystyki międzynarodowej i polityki handlowej UE. Zgodnie z art. 12 rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, załącznik I do tego rozporządzenia zostaje zastąpiony pełną wersją Nomenklatury Scalonej wraz z autonomicznymi i konwencyjnymi stawkami celnymi, wynikającymi ze środków przyjętych przez Radę lub przez Komisję (Wspólna Taryfa Celna)  i obowiązuje od 1 stycznia 2006 r. [...]
11/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość