Taryfa celna instrument zarządzania obrotem towarowym z zagranicą cz. II – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Taryfa celna instrument zarządzania obrotem towarowym z zagranicą cz. II

... Stawki celne To szerokie omówienie nomenklatury towarowej, podstawowego elementu porządkującego strukturę taryfy celnej, pozwala na łatwiejsze zrozumienie dalszych rozważań odnoszących się do drugiej podstawowej części składowej taryfy jaką są tabele stawek celnych, ogólne reguły dotyczące tych stawek oraz metody i sposoby ich obliczania. Obowiązująca w Polsce “Taryfa celna” będąca załącznikiem do rozporządzenia RM składa się, jak wspomniano, z dwóch podstawowych części - nomenklatury PCN i kolumn stawek celnych. Równocześnie jednak sam ten dokument wprowadza inny podział. Wyróżnia on część pierwszą i drugą. Część pierwsza to “Postanowienia ogólne” . Natomiast część druga to właśnie “Tabela stawek celnych”. Część pierwsza to “Postanowienia wstępne” obejmujące takie zagadnienia jak:A. określenie samego pojęcia stawek celnych i ich rodzajów;B. ogólne reguły dotyczące sposobu, warunków i zakresu stosowania stawek celnych;C. ogólne reguły interpretacji polskiej nomenklatury scalonej; [...]
10/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość