Szynka z rygorem natychmiastowej wykonalności – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Szynka z rygorem natychmiastowej wykonalności

Postanowieniem wydanym na podstawie art. 108 k.p.a., Dyrektor Urzędu Celnego w K. nadał rygor natychmiastowej wykonalności wydanej przez siebie decyzji w sprawie podwyższenia wartości celnej i wymiaru cła od szynki wieprzowej, sprowadzonej z zagranicy przez Firmę "M", gdyż uznał, że nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności jest niezbędne dla zabezpieczenia nalezności Skarbu Państwa przed stratami z tytułu nieuiszczenia cła.[...]
11/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość