Znajdź artykuł

Sztuka budowania oferty

To lakoniczne stwierdzenie doskonale oddaje wagę, jaką każdy przewoźnik i spedytor powinien przywiązywać do składanych ofert. Innymi słowy - oferta to wizerunek firmy sprzedawany klientowi, często w fazie, kiedy jeszcze żadne relacje biznesowe nie łączą obu podmiotów (oferenta i adresata oferty). Oznacza to, że oferta winna być złożona w terminie oczekiwanym przez klienta, chyba, że kompleksowość za pytania uzasadnia prośbę o przedłużenie tego terminu. Zakładam, że wiemy już, czy próba zbudowania oferty ma sens, innymi słowy, że dokonaliśmy już wstępnej oceny zapytania i, biorąc pod uwagę własne uwarunkowania biznesowe, złożenie oferty będzie miało sens [...]
2/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość