Znajdź artykuł

Sztuczki kuglarskie.Kontrowersyjne doradztwo w zakresie„optymalizacji wartości celnej“

W dzisiejszych, trudnych pod względem ekonomicznym czasach niemal każdy importer wdzięczny jest za informacje, jak może obniżyć swoje obciążenie należnościami przywozowymi. Skonstruowane w tym celu przez niektórych „specjalistów“ często bardzo niejasne modele oszczędzania opierają się często jedynie na czystym brzmieniu tych przepisów celnych, które w szczególnie korzystny sposób zdają się interpretować lub traktować towary importowane. W wielu przypadkach konstrukcje te, do których stosowane są te przepisy, przedstawiają od strony ekonomicznej zupełnie inny stan rzeczy niż jest w rzeczywistości. ... [...]
2/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość