Szpital jest placówką pomocy humanitarnej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Szpital jest placówką pomocy humanitarnej

Szpital w „O” dokonał zgłoszenia celnego towaru w postaci : urządzenia do ultrasonografii i trzech pomp infuzyjnych wraz z przewodami do pomp i strzykawkami otrzymanych na podstawie umowy darowizny z Niemiec i wniósł o dopuszczenie tego towaru do obrotu na polskim obszarze celnym oraz o zwolnienie od cła na podstawie art. 190 § 1 pkt12 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, ze zm.). [...]
3/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość