Szkolny komputer bez cła – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Szkolny komputer bez cła

Prezes Głównego Urzędu Ceł decyzją z dnia 9.12 1994 r. utrzymał w mocy decyzję dyrektora Urzędu Celnego w Warszawie o wymiarze cła od sprowadzanego z zagranicy zestawu komputerowego. Zdaniem organu odwoławczego, ze znajdujących się w aktach dokumentów wynika, że podmiotem dokonującym obrotu towarowego z zagranicą była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i w związku z tym nie jest uprawniona do zwolnień celnych określonych w artykule 14 ust. 1 pkt 36 Prawa celnego.[...]
4/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość