Szkolimy nauczycieli – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Szkolimy nauczycieli

Pomorska Służba Celna włączyła się w akcję edukacyjną dla nauczycieli na temat zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt. W dniu 27 lutego br. przedstawiciel Izby Celnej w Gdyni – pełnomocnik ds. CITES Andrzej Świstowski wziął udział w konferencji zorganizowanej przez WWF Polska we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Spotkanie „Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły” miało na celu zapoznanie pedagogów z zagadnieniami ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt. [...]
3/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość