Szkolenia funkcjonariuszy celnych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Szkolenia funkcjonariuszy celnych

W dniach 19-20 listopada 2001 r. w Ośrodku Kształcenia i Doskonalenia Funkcjonariuszy Celnych w Świdrze odbyło się szkolenie dla rzeczników prasowych urzędów celnych. Szkolenie to było specyficzne z kilku powodów. Odbywało się już po ogłoszeniu informacji o likwidacji Głównego Urzędu Ceł, ogłoszeniu koncepcji połączenia służb celnych i skarbowych (między innymi według jednej z koncepcji izby skarbowe miałyby wchłonąć urzędy celne), było również ostatnim szkoleniem w którym uczestniczył Prezes Zbigniew Bujak. [...]
12/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość