Szefowie polskiej administracji celnej (ciąg dalszy) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Szefowie polskiej administracji celnej (ciąg dalszy)

W „Monitorze Prawa Celnego” w 1999 r. pozwoliłem sobie nakreślić sylwetki szefów administracji celnej począwszy od 1945 r. Ostatnim z opisanych przez mnie szefów, co wówczas łączyło się automatycznie ze stanowiskiem Prezesa Głównego Urzędu Ceł był Pan Janusz Paczocha. W okresie od maja 1999 do 2006r. administracją celną kierowało kolejnych 6 szefów. 3 strony - 8006 znaków [...]
6/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość