Znajdź artykuł

Sądownictwo finansowe w Niemczech

Przedmiotem niniejszych rozważań jest zagadnienie organizacji i kompetencji sądów finansowych w Niemczech, które zajmują się sprawami tzw. celnymi lub podatkowymi. Wejście Polski do Unii Europejskiej powoduje, że oprócz prawa unijnego konieczna jest znajomość również prawa innych krajów. Prawo innych krajów to również jego sądowe stosowanie, a więc ustrój i organizacja sądownictwa, a także procedury sądowe. Sądy finansowe w Niemczech należą obok – sądów administracyjnych, sądów pracy i sądów socjalnych - do sądów szczególnych. Sądy finansowe w Niemczech działają na podstawie następujących ustaw ustrojowych i procesowych: Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) z 1949 r.), ustawy o ustroju sądów (Gerichtsverfassungsgesetz GVG) z 1950 r., ustawy o postępowaniu przed sądami dla spraw finansowych (skarbowych)Finanzgerichtsordnung vom 6. Oktober 1965, BGBl. I (FGO) oraz ustawy o Federalnym Trybunale Finansowym (Gesetz über den Bundesfinanzhof vom 29. Juni 1950, BGBI. I) (BFH). [...]
8/2010 str. 0

Kup aby przeczytać całość