Systemy polityki celnej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Systemy polityki celnej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych

Polityka celna jest ważnym elementem polityki gospodarczej państwa. Wyrażona poprzez taryfę celną jest niezwykle heterogenicznym i poliwalentnym środkiem krajowej polityki handlowej, której optima forma zależy od wielu korelacyjnych czynników. Zalicza się do nich zwłaszcza: rodzaje ceł, strukturę taryfy sensu stricte, system kwalifikacji taryfowej, metodologię wyceny wartości celnej, reguły pochodzenia towarów, procedury celne. Jest to o tyle ważne, iż odpowiednia taksonomia środków taryfowych i racjonalnie prowadzona polityka celna państwa jest amplifikatorem rozwoju handlu zagranicznego, tym samym jest faktorem wzrostu gospodarczego.[...]
9/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość