Znajdź artykuł

Systemy informatyczne w walce z oszustwami finansowymi

IT systems in the fight against fraud

Rosnący wolumen wartościowy oraz ilościowy handlu międzynarodowego przyczynia się do  coraz częściej pojawiających się przypadków nadużyć i oszustw. Wg Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (MSRF nr 240) – oszustwo, to: „zamierzone działanie, podjęte przez jednego lub kilku członków kierownictwa, pracowników lub strony trzecie, które powodują powstanie nieprawidłowości sprawozdania finansowego. Może ono polegać na:  manipulacji, zafałszowaniu lub zmianie danych lub dokumentów, ... [...]
7/2018 str. 256

Kup aby przeczytać całość