Znajdź artykuł

Systemy informatyczne administracji celnej SYSTEM KONTROLI EKSPORTU (ESC)

 Celem ECS jest  wprowadzeniem takiego rozwiązania, które pozwoli urzędom celnym obejmującym towary procedurą wywozu na wymianę elektronicznych komunikatów z urzędami celnymi, przez które  te towary opuszczają wspólnotowy obszar celny. Używanie systemu informatycznego i elektronicznego przetwarzania danych powinno, miedzy innymi, zapewnić bardziej efektywny, niż dotychczasowy, oparty na dokumentach papierowych, nadzór nad procedurą eksportu,  poprawić skuteczność kontroli celnej, szczególnie w zakresie ograniczeń eksportowych, zwrotów  z tytułu eksportu (VAT)  i  refundacji eksportowych oraz zwiększyć efektywność zwalczania przestępczość celnej.  W chwili obecnej, jeżeli  towary  są ...[...]
7/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość