System kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami strategicznymi – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

System kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami strategicznymi

Kontrola międzynarodowego obrotu towarami i technologiami strategicznymi jak również środkami ich wytwarzania ma długą historię, której początek wiąże się z okresem tzw. zimnej wojny. W tym właśnie okresie 22 listopada 1949 r. siedem państw zachodnich tj. USA, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg, powołały Komitet Koordynacyjny ds. Wielostronnej Kontroli Eksportu - COCOM. Organizacja ta została rozszerzona o dalsze państwa i ostatecznie tworzyło ją 17 najbardziej uprzemysłowionych państw świata “zachodniego” tzn. wszystkie państwa NATO z wyjątkiem Islandii, oraz Australia i Japonia. [...]
2/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość