Znajdź artykuł

System INTRASTAT w Unii Europejskiej – zmiany prawne wprowadzone w latach 2009 – 2011

System INTRASTAT, tj. system statystyki wewnątrzwspólnotowego handlu towarami, obowiązujący w Polsce od 2004 roku, podlega modyfikacjom wprowadzanym regulacjami prawnymi Unii Europejskiej, prowadzącym do upraszczania tego systemu. Niniejszy artykuł przedstawia najważniejsze zmiany w unijnych aktach prawnych, wprowadzone w latach 2009 - 2011, których celem jest zmniejszenia obciążenia sprawozdawczością podmiotów dostarczających informacje na temat wewnątrzwspólnotowego handlu towarami przy jednoczesnym zapewnieniu uzyskiwania wysokiej jakości danych statystycznych. [...]
10/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość