System INTRASTAT w Unii Europejskiej – specyficzny obrót towarowy – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

System INTRASTAT w Unii Europejskiej – specyficzny obrót towarowy

... Statystyka handlu zagranicznego, zarówno w skali Unii Europejskiej, jak w skali globalnej, uważana jest za najbardziej ujednoliconą. Wynika to z faktu, że wraz z rozwojem handlu międzynarodowego od dawna stanowiła ona podstawę podejmowania decyzji w zakresie polityki umów handlowych i jej nadzorowania. W celu umożliwienia partnerom handlowym uczestniczącym w negocjacjach posługiwanie się porównywalnymi i wiarygodnymi wartościami liczbowymi, należało zharmonizować stosowane metody statystyczne. Obecnie w Unii Europejskiej niezależne krajowe instytucje statystyczne stosują jednakowe metody zbierania danych statystycznych. Mimo to podczas porównań danych statystycznych widoczne są pewne różnice wyników, co wskazuje na istnienie niedoskonałości w przepisach prawnych, a tym samym na konieczność podjęcia odpowiednich niezbędnych prac harmonizacyjnych, które zapewnią uzyskiwanie wyników statystycznych spełniających odpowiednie wymagania jakościowe. ...[...]
10/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość