System INTRASTAT w Unii Europejskiej – podstawowy zakres zmiennych statystycznych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

System INTRASTAT w Unii Europejskiej – podstawowy zakres zmiennych statystycznych

... System INTRASTAT zapewnia kompatybilność statystyki wewnątrzwspólnotowej wymiany handlowej z kontynuowaną statystyką wymiany handlowej z krajami trzecimi (nie będącymi członkami Unii Europejskiej), poprzez posługiwanie się tymi samymi klasyfikacjami towarów i krajów, tymi samymi okresami sprawozdawczymi i tymi samymi zmiennymi, objętymi badaniem statystycznym oraz poprzez stosowanie zbieżnych definicji, co zapewnia wyniki statystyczne o wymaganym zakresie informacyjnym i o odpowiedniej jakości. ...[...]
6/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość