Znajdź artykuł

System INTRASTAT w Polsce – zgłoszenie INTRASTAT

Zapisy w poszczególnych polach deklaracji INTRASTAT nie mogą być wycierane lub zamalowywane. Ewentualne zmiany powinny być wprowadzane po skreśleniu nieprawidłowych danych, a nowe wpisy muszą być czytelne. Każdą zmianę powinna potwierdzić podpisem osoba wypełniająca deklarację. Komputerowe wydruki wykorzystywane jako formularze powinny być sporządzone na białym papierze do maszynopisania o gramaturze przynajmniej 70 g/m2. Formularze powinny mieć format 210 x 297 mm, przy czym dopuszczalne są odchylenia w długości od -5 do +8 mm. Nadruk powinien być dokonany w czarnym kolorze. W polach 4 i 5 można stosować odpowiednie stemple i pieczęcie, przy czym powinny one czytelnie wskazywać NIP i REGON osoby zobowiązanej. ... [...]
4/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość