Znajdź artykuł

System INTRASTAT w Polsce – nowy obowiązek sprawozdawczy

System INTRASTAT, tj. system statystyki handlu towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, zacznie funkcjonować w Polsce od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, tzn. od 1 maja 2004 r. Obecnie trwają prace nad zorganizowaniem i wdrożeniem tego systemu. Chociaż prace te są w toku i nie są jeszcze opracowane wszystkie rozwiązania, to można już rozpocząć publikowanie podstawowych informacji z zakresu systemu INTRASTAT, co pozwoli podmiotom realizującym obroty towarowe z państwami członkowskimi Unii Europejskiej na prowadzenie przygotowań do wypełniania nowego obowiązku sprawozdawczego. [...]
2/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość