Znajdź artykuł

System INTRASTAT – uproszczenia planowane przez Unię Europejską (część pierwsza)

5 stron – 16966 znaki Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z marca 2005 r. o poprawie otoczenia regulacyjnego w dziedzinie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Unii Europejskiej1 wskazał wprowadzanie uproszczeń w sprawozdawczości statystycznej jako priorytetowe zadanie dla UE. Stanowi to odpowiedź na wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący uproszczenia i poprawy jakości prawa wspólnotowego. [...]
9/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość