System HS – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

System HS

Zharmonizowany system oznaczania i kodowania towarów, znany pod skrótem HS, obejmuje swym zasięgiem około 5 tysięcy grup towarów. Jest to jednocześnie system najczęściej używany na świecie, w nomenklaturze HS klasyfikowanych jest ponad 98% transakcji w handlu światowym. HS przyczynia się do harmonizacji cła i procedur handlowych, a tym samym do zmniejszenia kosztów w handlu międzynarodowym. Jest stosowany przez rządy, organizacje międzynarodowe i sektor prywatny do wielu celów jak podatki wewnętrzne, polityka handlowa, kontrola przepływu towarów, reguły pochodzenia, INCOTERMS, kontrola cen, oraz dla potrzeb statystyki, badań naukowych i analiz.[...]
11/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość