Znajdź artykuł

System gromadzenia danych INTRASTAT w UE (część druga – pierwsza ukazała się w poprzednim numerze „Monitora”)

 Z punktu widzenia gospodarczego system INTRASTAT miał być dla krajów członkowskich istotną bazą danych, na podstawie której dokonywano by weryfikacji stanu obrotów towarowych na rynku europejskim, co miało wiązać się z określeniem na przyszłość poszczególnych strategii handlowych. Na rządy państw unijnych nałożono obowiązek stworzenia tzw. Rejestrów Operatorów Wewnątrz-wspólnotowych. Rejestry te miały być w posiadaniu tych departamentów, na które nałożono obowiązek opracowania statystyki[1]. Składały się na nie listy wszystkich podmiotów dokonujących obrotu towarowego w obrębie Wspólnoty. W celu ich identyfikacji, rządy nałożyły na administrację podatkową obowiązek współdziałania z organami Statystyki.  [...]
10/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość