Znajdź artykuł

System gromadzenia danych INTRASTAT w UE

...  W związku z tym zalecano wprowadzanie ulepszeń i uproszczeń po gruntownej weryfikacji wad w sensownym przeciągu czasu. Problemy miały być rozwiązywane przez regularną współpracę rządów poszczególnych krajów U.E. polegającą m. in. na wymianie doświadczeń, interpretacji informacji o systemie i o propozycjach wprowadzenia ulepszonych innowacji. Nad skutecznością zrozumienia przepisów miał czuwać Komitet ds. spraw statystyki obrotu towarowego między państwami członkowskimi. W jego gestii było zbadanie każdej wątpliwości, która by wynikła ze stosowania nowego systemu . Zakres stosowania INTRASTAT musiał na przełomie kilkunastu lat ulec pewnym modyfikacjom. ..  [...]
9/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość