System celny Republiki Czeskiej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

System celny Republiki Czeskiej

Czeska taryfa celna jest niezwykle przejrzysta i stabilna. Eksport jakichkolwiek towarów nie jest obłożony cłem, natomiast taryfa celna obejmuje jedynie stawki na importowane. Cło naliczane jest w zależności od rodzaju towaru i kraju pochodzenia. Oprócz nakładania stawek celnych, towary importowane mogą również być obłożone podatkami (VAT, akcyza na niektóre rodzaje towarów). Zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Republiki Czeskiej, stawki wyżej wspomnianych podatków są identyczne dla towarów krajowych i importowanych.[...]
9/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość