System celny Republiki Białoruś – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

System celny Republiki Białoruś

2 strony – 5822 znaki Obecnie system celny Republiki Białoruś opiera się w głównej mierze na Kodeksie celnym Republiki Białoruś z 17 grudnia 1997 r., który wszedł w życie 1 lipca 1998 r. Kodeks ten składa się z 15 rozdziałów, 45 podrozdziałów oraz 273 artykułów. Kodeks celny Republiki Białoruś określa prawne, ekonomiczne oraz organizacyjne podstawy spraw celnych. W założeniach ma ułatwiać rozwijanie handlu zagranicznego Republiki Białoruś, zabezpieczać prawa obywateli oraz zapewniać przestrzeganie obowiązków nałożonych przez prawo celne. Poprzedni Kodeks celny z 1993r. zawierał jedynie 91 artykułów. Biorąc pod uwagę, iż w Kodeksie z 1997r., odmiennie niż we [...]
2/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość