Znajdź artykuł

System celny a zmiany na rynku motoryzacyjnym w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej – aspekty pozytywne

W wyniku akcesji Polski do UE zmieniły się niektóre warunki oraz zasady sprowadzania pojazdów samochodowych z zagranicy i dopuszczenia ich do ruchu. W szczególności chodzi tu o: ·      uproszczenie procedur celno-granicznych (brak obowiązku zgłaszania ich na granicy i dokonywania odpraw celnych samochodów osobowych z krajów Unii Europejskiej – dokumenty celne SAD zostały zastąpione deklaracjami akcyzowymi AKC-U), ...[...]
8/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość