Swoiste instytucje ustawy karnej skarbowej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Swoiste instytucje ustawy karnej skarbowej

Aktualnie obowiązująca ustawa karna skarbowa (uks) jest wynikiem korekt wielu poprzednich rozwiązań, dodawania nowych przepisów, względnie zastąpienia ich nowymi sformułowaniami, dostosowanymi do zmian zachodzących w życiu społeczno - gospodarczym. Warunkiem tego rozwoju jest nie tylko właściwa ochrona interesów finansowych państwa, ale także zapewnienie gwarancji dla tych osób, które z ustawą nie weszły w konflikt, ale znalazły się na drodze jej zainteresowania. Stąd ustawa zna dwie swoiste instytucje występujące w procesie karnym skarbowym : interwenienta oraz odpowiedzialnego posiłkowo. [...]
2/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość