Znajdź artykuł

Stwierdzenie niekonstytucyjności

... Należy zaznaczyć, że czyn, którego popełnienie zarzuca się Witoldowi F., nie byłby zakwalifikowany jako przestępstwo skarbowe, gdyby doszło do niego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Art. 25 Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie (TWE) wprowadza bowiem zakaz pobierania ceł (i opłat o takim samym skutku) między państwami członkowskimi UE.                 Także zdaniem Sądu Okręgowego w Toruniu przepis ten budził wątpliwości, co do swojej zgodności z konstytucyjną zasadą nie działania prawa wstecz (art. 2 Konstytucji). Narusza on także art. 42 ust. 1 Konstytucji, z którego można wyprowadzić nakaz wstecznego działania prawa względniejszego dla sprawcy. ...[...]
2/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość