Znajdź artykuł

Strona nie uprawdopodobniła że uchybienie terminu do wniesienia odwołania nastąpiło bez jej winy

1. Strona wnosząc o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania powinna wskazać na te okoliczności, które uprawdopodobniłyby brak jej winy przy uchybieniu terminu, czyli powinna ona uwiarygodnić stosowną argumentacją swoją staranność oraz fakt, że przeszkoda do złożenia odwołania była od niej niezależna i istniała przez cały czas, aż do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu. 2. Uprawdopodobnienie braku winy powinno się odnosić wyłącznie do przyczyn niedotrzymania terminu, a nie być skierowane przeciw podstawie prawnej lub okolicznościom faktycznym dotyczącym samej decyzji. Naczelny Sąd Administracyjny skargi oddalił. [...]
4/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość