Abstrakt / Summary XI/19 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Abstrakt / Summary XI/19

Mirosława Zajcew-Szwaj- Podatek akcyzowy – jego historia i znaczenie fiskalne / Historycznie podatki łączone są z instytucją państwa. Podatek akcyzowy jest kategorią prawną, ekonomiczną, polityczną, a także społeczną. Przedstawię w zarysie jak istotna na przełomie wieków była rola fiskalna i ekonomiczna podatku akcyzowego i jak skomplikowaną przeszedł ścieżkę rozwoju. Mimo, że podatek akcyzowy nie dotyczy wszystkich towarów jest jednym z najbardziej skutecznych źródeł dochodów budżetu państwa. Słowa kluczowe: akcyza, podatek, podatek pośredni, historia, znaczenie fiskalne, źródła dochodu państwa. Excise tax – history and fiscal significance - Historically, taxes are combined with the institution of the state. Excise duty is a legal, economic, political and social category. The article discusses the subject of how at the turn of the century the fiscal and economic role of excise duty was and how complicated path of development passed this tax. Although the excise tax does not apply to all goods, it is one of the most effective sources of revenue for the state budget. Keywords: excise, tax, indirect tax, history, fiscal significance, sources of income of the country[...]
11/2019 str. 424

Kup aby przeczytać całość