Strategia wobec wschodniej granicy w świetle integracji Polski z Unią Europejską – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Strategia wobec wschodniej granicy w świetle integracji Polski z Unią Europejską

Początek roku 2000 zaowocował wypracowaniem przez gremia rządowe dokumentów o charakterze strategicznym, które wytyczają działania niezbędne do osiągnięcia odpowiedniego stanu granicy wschodniej RP (adekwatnego do standardów unijnych) jako granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. [...]
4/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość