Znajdź artykuł

Straż Graniczna

Na początku tego roku, szefowie służb granicznych - Straży Granicznej i administracji celnej zwołali konferencje prasowe, na których podsumowali działalność podległych im służb, a także przedstawili plany pracy w roku 2000 i następnych. Z dziennikarzami Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. Marek Bieńkowski spotkał się w siedzibie KG w dniu 20 stycznia br. [...]
2/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość