Straż Graniczna w procesie integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Straż Graniczna w procesie integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej

  Jednym z zadań jest uszczelnienie granicy zewnętrznej, ale nie oznacza ono  tworzenie na granicy zewnętrznej czegoś w rodzaju strefy oddzielającej Koreę Północną od Południowej.Polska Straż Graniczna wraz z sąsiednimi służbami granicznymi stara się udowodnić, że granica typu Schengen, czy to granica wewnętrzna czy zewnętrzna, oznacza miejsce współpracy służb granicznych, współpracy w interesie obywateli państw po każdej ze stron tych granic, w tym także w interesie społeczności lokalnych. Najlepszym przykładem jest tu współpraca na granicy polsko-niemieckiej, która wciąż jeszcze stanowi granicę  zewnętrzną UE a jednocześnie jest od wielu już lat miejscem intensywnej, codziennej współpracy polskich i niemieckich służb granicznych. Współpracę tę określamy mianem modelowej i są ku temu powody.  Przyjęła ona  takie formy jak: wspólne patrole graniczne, wspólne korzystanie ze sprzętu technicznego, ...    [...]
11/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość