Znajdź artykuł

Stowarzyszenia Weteranów Polskiej Służby Celnej w organizacji

Szanowne Koleżanki i Koledzy , Sytuacja w Służbie Celnej w ostatnich miesiącach jest niezwykle napięta. Wiele osiągnięć tej Służby, będących także Waszą zasługą jest zagrożonych w dalszym funkcjonowaniu. Zanikły Koła Emerytów i inne formy wzajemnych, zinstytucjonalizowanych kontaktów. Stąd też wielokrotnie zwracaliście się do mnie z sugestiami utworzenia jakiejś organizacji[...]
7/2016 str. 280

Kup aby przeczytać całość