Stosowanie przez Polskę reguł światowej organizacji handlu (WTO) (część pierwsza) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Stosowanie przez Polskę reguł światowej organizacji handlu (WTO) (część pierwsza)

Na spotkaniu w Marakeszu w dniu 15 kwietnia 1994 r. podpisano Porozumienie o Ustanowieniu Światowej Organizacji Handlu (WTO), które weszło w życie 1 stycznia 1995 r. Wraz z nim zaczęły obowiązywać postanowienia dotyczące globalnej regulacji handlu międzynarodowego, przyjęte przez przedstawicieli ponad 120 państw. Główne efekty jakie osiągnięto podczas tego spotkania, zawarte w Akcie Końcowym, polegają na ustaleniu jednolitych reguł w handlu towarami i usługami, a także w zakresie ochrony praw własności intelektualnej . 7 stron - 25171 zanki [...]
7/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość