Znajdź artykuł

Status Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego – analiza w świetle rozwiązań innych państw oraz perspektywy na przyszłość (część trzecia)

1. Moc wiążąca                Regulacja europejskiego UPG jest prawnie wiążąca. Pierwsze programy partnerskie – „Frontline” w Australii (1991) oraz w Nowej Zelandii (2001) jak i „Partners in Protection” w Kanadzie (1995) – zmierzały głownie do zmiany stosunku między gospodarką a organami celnymi, czyli do przejścia z subordynacji do partnerstwa. Polepszona miała być komunikacja, organy celne udzielały niewiążących porad w zakresie zagadnień związanych z bezpieczeństwem.                 Jednak taka metoda nie sprawdza się w obliczu wysokich wymagań w zakresie bezpieczeństwa. Zachowanie podmiotu gospodarczego może być tylko wówczas uwzględnione jako kryterium w analizie ryzyka, jeżeli spełnia ono ustalone wymagania. Jako odpowiedź na takowe spełnienia wymogów dla danych podmiotów gospodarczych jako zachętę dla nich przewidzieć należy uproszczenia oraz ułatwienia. W przeciwnym razie efektywność administracji celnej nie zostanie podniesiona. Moc wiążą jest zatem niezbędna. ...[...]
2/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość