Znajdź artykuł

Stare prawo

Wchodząc w XXI wiek wiele mówiliśmy o zmianach technologicznych, społecznych, ekonomicznych i, w konsekwencji tychże, politycznych. Nie sprawdziła się katastrofalna wizja problemu y2k (roku 2000, czyli zmiany daty), pękła bańka „cudu internetowego", jedynie globalizacja nadal postępuje, choć nie tak szybko i szeroko, jak prorokowano. W całym tym zamieszaniu prawie nikt nie zwrócił uwagi na to, że rozwiązania prawne, dotyczące np. spółek prawa handlowego (np. Francja, Niemcy i Polska - kraje, których rozwiązania w [...]
8/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość